Gallery ảnh đẹp này được gửi vào ngày Tuesday, June 17th, 2008 lúc 5:17 am trong chuyên mục ảnh Ảnh động vật-Animal. Both comments and pings are currently closed.